Dokumenty

Statut Fundacji Nowoczesna Polska: ODT (źródło), PDF (skan).

Fundacja Nowoczesna Polska w bazie sprawozdań OPP na stronach MPiPS (sprawozdania do roku 2010 w bazie archiwalnej).

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Fundację Nowoczesna Polska.

Regulamin przyznawania stypendium artystycznego w konkursie „Trzy strony”.

Zachęcamy do lektury naszych sprawozdań, jednocześnie przypominając o możliwości wsparcia działań Fundacji poprzez przekazanie 1% podatku lub darowizny:

Sprawozdania za rok 2016

Sprawozdanie finansowe: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdanie merytoryczne: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdania za rok 2015

Sprawozdanie finansowe: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdanie merytoryczne: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdania za rok 2014

Sprawozdanie finansowe: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdanie merytoryczne: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdania za rok 2013

Sprawozdanie finansowe: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdanie merytoryczne: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdania za rok 2012

Sprawozdanie finansowe: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdanie merytoryczne: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdanie merytoryczne Organizacji Pożytku Publicznego: ODT (źródło), PDF (skan)

Sprawozdania za rok 2011

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe – rachunek

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za rok 2010

Sprawozdanie finansowe 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdania za rok 2009

Sprawozdanie finansowe 2009 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2009 (PDF)

Sprawozdania za rok 2008

Sprawozdanie finansowe 1 – 2008 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2 – 2008 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 3 – 2008 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2008 (PDF)

Sprawozdania za rok 2007

Bilans 2007 (XLS)

Informacja dodatkowa 2007 (XLS)

Rachunek zysków 2007 (XLS)

Sprawozdanie merytoryczne 2007

Sprawozdania za rok 2006

Bilans 2006 (PDF)

Informacja dodatkowa 2006 (PDF)

Rachunek zysków 2006 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2006