Wesprzyj

Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski.

Przelew:

Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 59 1030 0019 0109 8530 0040 5685
Tytuł przelewu: Darowizna na Fundację Nowoczesna Polska

PayPal:

Płatność internetowa:

Kwota:

x

Zespół

PRACOWNICY

Jarosław Lipszyc (jaroslaw.lipszyc na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – prezes Fundacji od 2007 r., członek prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu Obywateli Kultury, współzałożyciel stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, członek komisji rewizyjnej Internet Society Polska. Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Autor koncepcji portalu „Włącz Polskę” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bierze aktywny udział merytoryczny we wszystkich projektach Fundacji, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz liczne wystąpienia i wykłady związane z nowoczesnymi technologiami, edukacją oraz prawem internetowym. Aktywnie uczestniczył w akcji społecznej na rzecz przeprowadzenia konsultacji środowiskowych wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Zakazanych, uczestnik debaty “Zapytaj Premiera”, uczestnik debat o ACTA i przyszłości praw autorskich, aktywny promotor dialogu i współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną.

Barbara Krywoszejew (barbara.krywoszejew na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – koordynatorka projektów. Socjolożka, absolwentka UW. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”, gdzie prowadziła warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Pracowała przy wielokulturowym projekcie edukacyjnym w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, odpowiadała za projekty pomocowe w Towarzystwie Nasz Dom. Zwolenniczka dialogu i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. W Fundacji Nowoczesna Polska odpowiada za projekt Edukacja Medialna.

Paulina Choromańska (paulina.choromanska na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – koordynatorka projektów, redaktorka techniczna, koordynatorka programu praktyk i wolontariatu, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wcześniej prowadziła prace badawcze i zajmowała się bieżącą dokumentacją teatralną w Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Paulina Ołtusek (paulinaoltusek na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – koordynatorka projektów z zakresu edukacji cyfrowej i medialnej. Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogiki wczesnoszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Krzysztof Siewicz (krzysztof.siewicz na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji (co niektórzy nazywają prawem autorskim, prawem nowych technologii, prawem internetu itp.). Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom LLM Central European University w Budapeszcie. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). Był koordynatorem prawnym Creative Commons Polska i jest autorem polskiej lokalizacji wersji 3.0 licencji CC. Jest ponadto autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w tej tematyce. Obecnie jest również członkiem zespołu Platforma Otwartej Nauki na ICM UW. Amatorsko trenuje szermierkę (szpada sportowa).

Zofia Radziwiłł (zofia.radziwill na nowoczesnapolska kropka org pl) – pedagog i animatorka kultury, absolwentka Animacji Społeczno-Kulturalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Terapii Zajęciowej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Aktualnie studentka Studiów Podyplomowych Pedagogiki Teatru w Instytucie Kultury Polskiej UW. Wcześniej pracowała przy projektach działu Komunikacji i Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Od 2006 roku związana z Fundacją „Opiekuńcze Skrzydła” przy działaniach fundrisingowych, kulturalnych, społecznych i pedagogicznych. Angażuje się w projekty Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz KIK. W Fundacji Nowoczesna Polska pracuje przy projektach Edukacji Medialnej oraz odpowiada za kontakt ze szkołami.

Jan Szejko (janszejko na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – główny programista. Programuje, uczy się improwizacji teatralnej, tworzy własny język sztuczny… Parę razy w roku jeździ z wybitnie zdolną młodzieżą na wyjazdy organizowane przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Dorota Góreckaurlop rodzicielski (dorota.gorecka na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – koordynatorka projektów. Absolwentka UW, współpracowała z Centrum Nauki Kopernik i Polską Akcją Humanitarną, prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży. Koordynowała projekty społecznej odpowiedzialności biznesu w IBM Polska. Przez dwa lata pracowała w brytyjskich organizacjach pozarządowych – Business in the Community i The Scout Association. Entuzjastka trzeciego sektora i zrównoważonego rozwoju. Uwielbia podróżować na dwóch kółkach i pociągiem. W Fundacji Nowoczesna Polska od stycznia 2012 koordynuje projekt Edukacja Medialna.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Dorota A. Kowalska (dorota.kowalska na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – redaktorka literacka, językoznawca, polonistka i slawistka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN, gdzie zajmuje się historią i współczesnością języka polskiego na Ukrainie. Hobbystycznie śpiewa archaiczne pieśni ukraińskie i rosyjskie, cyklistka.

Paweł Kozioł – redaktor literacki. Ur. 1979, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w literaturze dawnej, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dulwich College w Londynie. Poeta, krytyk literacki, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).

Aleksandra Sekuła – historyczka literatury, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zawodowo i naukowo zajmuje się polskim romantyzmem, historią idei i teorią kultury.

Barbara Klicka  – poetka (jej książka nice uhonorowana została Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius w kategorii książka roku 2015 i Nagrodą Literacką Gdynia w kategorii poezja) i animatorka kultury. Od lat kreuje i koordynuje wydarzenia kulturalne i artystyczne we współpracy z warszawskimi instytucjami publicznymi i trzeciego sektora. Zdarzało jej się bywać również redaktorką (na przykład kwartalnika „Cwiszn”),  dramaturżką i autorką tekstów piosenek. Współtworzyła płytę Czarny war i projekt wydawniczo-płytowy Nowy Tajny Detektyw. Z Fundacją Nowoczesna Polska współpracuje w ramach projektu Wolne Lektury.

Aleksandra Kopeć – redaktorka techniczna, studentka filologii polskiej i absolwentka studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo skupia się na literaturze i kulturze przełomu XIX i XX wieku, zajmuje się również językoznawstwem kognitywnym. Hobbystycznie patrzy w gwiazdy, interesuje się literaturą i kinem science-fiction.

Wojciech Kotwica – redaktor techniczny i merytoryczny; absolwent Politechniki Krakowskiej, tłumacz Projektu Tłumaczenia Manuali, tłumacz podręcznika Gawk: Effective AWK Programming. W latach 2001-2007 tłumacz i koordynator zespołu tłumaczeń witryny Projektu GNU; współtłumacz książki Wolna kultura. Od 2012 roku współpracownik projektu Wolne Lektury. Interesuje się historią starożytną, literaturą piękną i popularnonaukową.

RADA FUNDACJI NOWOCZESNA POLSKA

Julia Maria Koszewska –  przewodnicząca Rady Fundacji od 2015 r. Wikipedystka i działaczka openGLAM, pracuje w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Absolwentka studiów bibliologicznych i informacji naukowej ze specjalizacją zarządzanie informacją i wiedzą, obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Warszawskim rozprawę doktorską. Prowadziła badania na temat roli dostępu do informacji oraz zarządzania informacją jako warunków partycypacyjnego i demokratycznego społeczeństwa. W 2013 roku zainicjowała i koordynowała pierwszą w Polsce konferencję openGLAM (galleries, libraries, archives, museums). Zaangażowana w dialog międzyreligijny (szczególnie chrześcijańsko-żydowski) oraz pojednanie polsko-żydowsko-niemiecko-ukraińskie. W latach 2011-13 była członkinią Europejskiej Rady Liderów Religijnych oraz w zarządzie Europejskiej Międzyreligijnej Sieci Młodzieżowej. Działaczka Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. W 2012 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Edwin Bendyk – polski dziennikarz, publicysta, naukowiec zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Członek zespołu pisma „Polityka”, publikuje także w „Przeglądzie Politycznym”, „Krytyce Politycznej”, „Piktogramie”, tygodniku „Computerworld”, magazynach „Mobile Internet” i „i-biz”. Prowadzi blog „Antymatrix” (bendyk.blog.polityka.pl) i serwis „Makroskop”. Opublikował książki: “Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności”, W.A.B. 2002 r. oraz “Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci”, W.A.B 2004 r. Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu. W.A.B. 2009. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością Collegium Civitas, oraz Centrum Nauk Społecznych PAN.

Lidia Kołucka-Żuk – z wykształcenia prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Yale World Fellow na Yale University. Dyrektor wykonawcza Trust for Civil Society in Central and Easter Europe (CEE TRUST), zarządzająca CEE Trust i nadzorująca jego działalność, w tym sprawy prawne i finansowe. Tworzyła strategię i programy CEE Trust oraz wdrażała je w 7 krajach Europy. W latach 2008-2012 doradca strategiczny premiera RP w zakresie administracji publicznej, relacji państwo–obywatel, dialogu społecznego, otwartego rządu, big data i agendy cyfrowej, efektywności państwa, rozwoju kapitału społecznego i społeczeństwa cyfrowego. Współautorka dokumentów „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” oraz „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”. Obecnie dyrektor ds. strategii komunikacji Pelion S.A.

Artur Kurasiński – współtwórca Fokus – smarter analytics (getfokus.com). Założyciel agencji konsultingowo-kreatywnej (Revolver.pl) nastawionej na działania w obszarze nowych mediów, ze szczególnym naciskiem na Internet i usługi mobilne. W 1999 roku założył jeden z pierwszych w Polsce serwisów muzycznych: Nuta.pl. Od tego czasu przedsiębiorca skupiony na wspieraniu i inwestowaniu w projekty technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Współtwórca cyklu spotkań dla przedsiębiorców Aula Polska oraz konkursu Aulery, skierowanego do innowacyjnych firm technologicznych z Europy Środkowej i Wschodniej. Prowadzi bloga (AK74.pl), związanego z mediami i biznesem. W 2012 stworzył dwie szkoły: „Digital Frontier” (tworzenia gier) oraz „App Academy” (tworzenia aplikacji mobilnych). Mentor na imprezach z cyklu Seedcamp, Labstar, DemoCamp, Intel Challenge i StartupFest. Częsty gość i panelista branżowych spotkań, aktywny komentator branżowy.

Adam Barbasiewicz – Adwokat w Warszawie i Brukseli. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-99 współpracownik prof. Michała Kuleszy w Zespole Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa. Od 2006 roku partner w polsko-belgijskiej kancelarii prawnej Cottyn Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska. Specjalizuje się w prawie kultury, prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej. Interesują go zwłaszcza zagadnienia dotyczące praktycznego stosowania prawa w działalności takich instytucji jak muzea, biblioteki i archiwa. Zajmuje się doradztwem legislacyjnym, w tym jako ekspert komisji parlamentarnych. Wiceprzewodniczący Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (Międzynarodowej Rady Muzeów). Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski.