Wesprzyj

Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski.

Przelew:

Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na Fundację Nowoczesna Polska

PayPal:

Płatność internetowa:

Kwota:

Jeden procent

Logo akcji 1%

KRS 0000070056

x

Zespół

PRACOWNICY

Jarosław Lipszyc (jaroslaw.lipszyc na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – prezes Fundacji od 2007 r. Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Autor koncepcji portalu „Włącz Polskę” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bierze aktywny udział merytoryczny we wszystkich projektach Fundacji, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz liczne wystąpienia i wykłady związane z nowoczesnymi technologiami, edukacją oraz prawem internetowym. Aktywnie uczestniczył w akcji społecznej na rzecz przeprowadzenia konsultacji środowiskowych wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Zakazanych, uczestnik debaty “Zapytaj Premiera”, uczestnik debat o ACTA i przyszłości praw autorskich, aktywny promotor dialogu i współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną.

Paulina Choromańska (paulina.choromanska na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – wiceprezeska Fundacji od 2019 r. Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wcześniej prowadziła prace badawcze i zajmowała się bieżącą dokumentacją teatralną w Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie. W Fundacji Nowoczesna Polska odpowiedzialna za projekt Wolne Lektury.

Maria Świetlik (mariaswietlik na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – dyrektorka ds. rozwoju. Od 2020 r. odpowiada za rozwój programu crowdfundingowego Wolnych Lektur. Antropolożka polityczności, działaczka praw cyfrowych (obserwatorka EDRi), aktywistka na rzecz sprawiedliwości globalnej. W Fundacji Nowoczesna Polska w latach 2012-2014 odpowiedzialna była m.in. za publikacje i projekty badawcze w ramach projektu Prawo Kultury, kampanię na rzecz reformy prawa autorskiego oraz organizację konferencji CopyCamp. Pracowała również jako koordynatorka projektów w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności i Akcji Demokracji. Członkini Komisji osób pracujących w organizacjach pozarządowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”.

Joanna Szutta (joanna.szutta na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – kierowniczka biura, specjalistka ds finansów.  Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Pracując przez kilka lat w środowisku akademickim (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska), zajmowała się koordynacją projektów krajowych i międzynarodowych. Do jej zadań należały m.in. organizacja warsztatów i konferencji, seminariów i wykładów publicznych. Od roku 2007 zajmuje się zadaniami związanymi z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich; posiada także doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków grantowych m.in. do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie współpracuje z kilkoma organizacjami w zakresie finansowania projektów kulturalnych i edukacyjnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu human resources i nauczania języka polskiego jako obcego. Wielbicielka kotów i kryminałów.

Aleksandra Sekuła (aleksandra.sekula na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – redaktorka naczelna biblioteki Wolne Lektury. Historyczka literatury, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zawodowo i naukowo zajmuje się polskim romantyzmem, historią idei i teorią kultury.

Aleksandra Kopeć (aleksandrakopec na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – redaktorka techniczna i koordynatorka programu praktyk i wolontariatu; absolwentka filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się literaturą młodopolską (szczególnie twórczością Jerzego Żuławskiego) oraz fantastyką. Hobbystycznie patrzy w gwiazdy, podróżuje po Polsce i pisze blog o tematyce krajoznawczej.

Ilona Siwak (ilonasiwak na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – specjalistka ds. wydawniczych i promocyjnych biblioteki Wolne Lektury. Absolwentka filologii polskiej w Kolegium MISH UW, korektorka, redaktorka, filozofka amatorka. Do tej pory pracowała w Grupie Wydawniczej Foksal, wydawnictwach Egmont i Harper Collins Polska. Miłośniczka twórczości Wita Szostaka, Jana Klaty, Krzysztofa Pastora i Leonarda Cohena. W Wolnych Lekturach m.in. pozyskuje prawa do utworów i obsługuje social media.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Radosław Czajka  (radekczajka na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – programista, studiował informatykę na MIMUW. Biegły w językach programowania, znaczników: Python, XHTML, Javascript, CSS, LaTeX, SQL. Posiada doświadczenie z frameworkami Django, Jquery, w przekształceniach dokumentów XML (XSLT), w produkcji ebooków oraz w tworzeniu aplikacji mobilnych na system Android i iOS.

Paweł Dudzik – studiował informatykę na MIMUW. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu testów w różnego typu projektach informatycznych oraz w prowadzeniu audytu przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Prowadził testy i audyty zarówno dla dużych firm komercyjnych, jak i dla centralnych organów administracji rządowej. Od kilkunastu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi wspierając je w realizacji projektów informatycznych (głównie związanych z digitalizacją dóbr kultury) oraz prowadząc szkolenia z tego zakresu.

Zuzanna Pyzikiewicz – redaktorka techniczna biblioteki Wolne Lektury, studentka filologii polskiej, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW, wielbicielka literatury romantyzmu i Tolkiena. Ścisłą metodologię łączy z humanistycznymi zainteresowaniami.

Wojciech Kotwica – redaktor techniczny i merytoryczny; absolwent Politechniki Krakowskiej, tłumacz Projektu Tłumaczenia Manuali, tłumacz podręcznika Gawk: Effective AWK Programming. W latach 2001-2007 tłumacz i koordynator zespołu tłumaczeń witryny Projektu GNU; współtłumacz książki Wolna kultura. Od 2012 roku współpracownik projektu Wolne Lektury. Interesuje się historią starożytną, literaturą piękną i popularnonaukową.

Dorota A. Kowalska  – redaktorka literacka, językoznawca, polonistka i slawistka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN, gdzie zajmuje się historią i współczesnością języka polskiego na Ukrainie. Hobbystycznie śpiewa archaiczne pieśni ukraińskie i rosyjskie, cyklistka.

Paweł Kozioł – redaktor literacki. Ur. 1979, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w literaturze dawnej, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dulwich College w Londynie. Poeta, krytyk literacki, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).

Krzysztof Siewicz (krzysztof.siewicz na nowoczesnapolska kropka org kropka pl) – radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji (co niektórzy nazywają prawem autorskim, prawem nowych technologii, prawem internetu itp.). Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom LLM Central European University w Budapeszcie. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). Był koordynatorem prawnym Creative Commons Polska i jest autorem polskiej lokalizacji wersji 3.0 licencji CC. Jest ponadto autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w tej tematyce. Obecnie jest również członkiem zespołu Platforma Otwartej Nauki na ICM UW. Amatorsko trenuje szermierkę (szpada sportowa).

RADA FUNDACJI NOWOCZESNA POLSKA

Julia Maria Koszewska – przewodnicząca Rady Fundacji od 2015 r. Wikipedystka i działaczka openGLAM, pracuje w OBWE-ODIHR. Absolwentka studiów bibliologicznych i informacji naukowej ze specjalizacją zarządzanie informacją i wiedzą, obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Warszawskim rozprawę doktorską. Prowadziła badania na temat roli dostępu do informacji oraz zarządzania informacją jako warunków partycypacyjnego i demokratycznego społeczeństwa. W 2013 roku zainicjowała i koordynowała pierwszą w Polsce konferencję openGLAM (galleries, libraries, archives, museums), przez wiele lat pracowała w Galerii Zachęta. Zaangażowana w dialog międzyreligijny (szczególnie chrześcijańsko-żydowski) oraz pojednanie polsko-żydowsko-niemiecko-ukraińskie. W latach 2011-13 była członkinią Europejskiej Rady Liderów Religijnych oraz w zarządzie Europejskiej Międzyreligijnej Sieci Młodzieżowej. Działaczka Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. W 2012 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Edwin Bendyk – polski dziennikarz, publicysta, naukowiec zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Członek zespołu pisma „Polityka”, publikuje także w „Przeglądzie Politycznym”, „Krytyce Politycznej”, „Piktogramie”, tygodniku „Computerworld”, magazynach „Mobile Internet” i „i-biz”. Prowadzi blog „Antymatrix” (bendyk.blog.polityka.pl) i serwis „Makroskop”. Opublikował książki: “Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności”, W.A.B. 2002 r. oraz “Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci”, W.A.B 2004 r. Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu. W.A.B. 2009. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością Collegium Civitas, oraz Centrum Nauk Społecznych PAN.

Lidia Kołucka-Żuk – z wykształcenia prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Yale World Fellow na Yale University. Dyrektor wykonawcza Trust for Civil Society in Central and Easter Europe (CEE TRUST), zarządzająca CEE Trust i nadzorująca jego działalność, w tym sprawy prawne i finansowe. Tworzyła strategię i programy CEE Trust oraz wdrażała je w 7 krajach Europy. W latach 2008-2012 doradca strategiczny premiera RP w zakresie administracji publicznej, relacji państwo–obywatel, dialogu społecznego, otwartego rządu, big data i agendy cyfrowej, efektywności państwa, rozwoju kapitału społecznego i społeczeństwa cyfrowego. Współautorka dokumentów „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” oraz „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”. Obecnie dyrektor ds. strategii komunikacji Pelion S.A.

Artur Kurasiński – współtwórca Fokus – smarter analytics (getfokus.com). Założyciel agencji konsultingowo-kreatywnej (Revolver.pl) nastawionej na działania w obszarze nowych mediów, ze szczególnym naciskiem na Internet i usługi mobilne. W 1999 roku założył jeden z pierwszych w Polsce serwisów muzycznych: Nuta.pl. Od tego czasu przedsiębiorca skupiony na wspieraniu i inwestowaniu w projekty technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Współtwórca cyklu spotkań dla przedsiębiorców Aula Polska oraz konkursu Aulery, skierowanego do innowacyjnych firm technologicznych z Europy Środkowej i Wschodniej. Prowadzi bloga (AK74.pl), związanego z mediami i biznesem. W 2012 stworzył dwie szkoły: „Digital Frontier” (tworzenia gier) oraz „App Academy” (tworzenia aplikacji mobilnych). Mentor na imprezach z cyklu Seedcamp, Labstar, DemoCamp, Intel Challenge i StartupFest. Częsty gość i panelista branżowych spotkań, aktywny komentator branżowy.

Adam Barbasiewicz – Adwokat w Warszawie i Brukseli. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-99 współpracownik prof. Michała Kuleszy w Zespole Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa. Od 2006 roku partner w polsko-belgijskiej kancelarii prawnej Cottyn Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska. Specjalizuje się w prawie kultury, prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej. Interesują go zwłaszcza zagadnienia dotyczące praktycznego stosowania prawa w działalności takich instytucji jak muzea, biblioteki i archiwa. Zajmuje się doradztwem legislacyjnym, w tym jako ekspert komisji parlamentarnych. Wiceprzewodniczący Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (Międzynarodowej Rady Muzeów). Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski.