Publikacje

Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, Katarzyna Michalczak, Piotr Michalski, Mariusz Piotrowski, Paweł Tomanek, Raport końcowy z badania dyskursu publicznego o prawie autorskim w Polsce w latach 2012 – 2013

Prawo kultury: scenariusze przyszłości

Uderstanding the social impacts of copyright, International CopyCamp conference 2014, The post-conference publication

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Cory Doctorow, Kontekst

Eben Moglen, Wolność w chmurze i inne eseje

How to talk about copyright? The game

Pierwsza pomoc w prawie autorskim: zapytaj prawnika

Philippe Aigrain, Dzielenie się. Kultura i gospodarka epoki internetu

Antologia My, dzieci sieci: wokół manifestu

Future of Copyright Anthology 2.0 (PDF)

Future of Copyright Anthology (PDF)

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2.0 (PDF)

Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych (PDF)

Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia  (PDF)

Kaja Dziarmakowska, Paulina Wróbel, Katarzyna Milczewska, Sonia Szostak, Badanie potencjału wdrażania edukacji medialnej w warszawskich szkołach

dr Małgorzata Baran, Ewa Cichocka, Paweł Maranowski, Wojciech Pander, Diagnoza poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w sieci

Spot promujący e-czytelnictwo

Instrukcja krok po kroku stwórz wideo on-line (PDF)