Sprawozdanie fundacji Nowoczesna Polska za 2015 r. w bazie sprawozdań OPP18 lipca 2016 Bez kategorii

Z przyjemnością informujemy, że dn. 15 lipca 2016 r. opublikowaliśmy sprawozdanie z działalności fundacji Nowoczesna Polska jako Organizacji Pożytku Publicznego w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Chcąc ułatwić wszystkim zainteresowanym dotarcie do sprawozdania, zamieszczamy je również poniżej:

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za przekazanie 1% swojego podatku przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Będziemy wdzięczni za wsparcie nas również przy wypełnianiu PIT-ów w następnych latach.