Nowe pozycje w biblioteczce polonisty7 grudnia 2015 Nowe publikacje Wolne Lektury

Biblioteczka polonisty, która skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków humanistycznych (ale nie tylko), powiększyła się dzisiaj o nowe pozycje.

zeromski-miedzymorzekochowski-psalmodia-polskawitkiewicz-tumor-mozgowicz-strona-tytulowabirkenmajer-wycieczka

Znajdziecie w niej teraz Pozdrowienie anielskie w narodzie polskimWycieczkę (zbiór poezji) Józefa Birkenmajera, tomik Przemysły Mieczysława Brauna, nowele Dziecię SymchyStrącone liście Feliksa Brodowskiego, dwa utwory Aleksandra Brucknera: Puszkin, Mickiewicz, Falconet oraz O literaturze rosyjskiej i naszym stosunku do niej dziś i lat temu trzysta, książkę Edgar Allan Poe i jego nowelle Felicjana Faleńskiego, Słowo o Jakóbie Szeli Bruno Jasieńskiego, publikację Dante Cezarego Jellenty, Psalmodia polska Wespazjana Kochowskiego, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza, dramat Tumor Mózgowicz Stanisława Ignacego Witkiewicza, Międzymorze Stefana Żeromskiego oraz cykl Nad głębiami Adama Asnyka.

Wszystkie utwory mogliśmy zamieścić w bibliotece dzięki współpracy z projektem Wikiźródła.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.