Nowa kolekcja na Wolnych Lekturach – biblioteczka wolnej kultury19 grudnia 2014 Nowe publikacje Wolne Lektury

gliscinski-dyskursy-prawa-autorskiegoŁatwo jest sprawdzić, co robi Fundacja Nowoczesna Polska i jak wygląda biblioteka Wolne Lektury. Dzięki biblioteczce wolnej kultury czytelnicy mogą się jednak dowiedzieć, jaki sposób myślenia o kulturze, prawie autorskim i wolnościach przysługujących odbiorcy stoi za tymi działaniami. Pierwsza książka jaką w niej zamieszczany, to Dyskursy prawa autorskiego – krótka historia Konrada Gliścińskiego.

Publikacja ukazuje, jak na przestrzeni wieków zmieniała się granica między tym, co nielegalne a legalne, jak prawo autorskie rozprzestrzeniało się na coraz to nowe dziedziny twórczości oraz jak retoryczne uzasadnienia miały się do stanu faktycznego. Książka stawia tezę, że prawa autorskie są w istocie prawami wydawców, jako że pojawiły się pod wpływem ich lobbingu w czasach, gdy stopniowo wygasał dawniejszy system przywilejów królewskich. Opisuje także rozwój anglosaskiego systemu copyright, francuskiego droit d’auteur oraz kształtowanie się polskiego ustawodawstwa prawnoautorskiego w II Rzeczypospolitej. Dalsze rozdziały poświęcone są pojawianiu się coraz to nowych pól eksploatacji (płyty, radio, retransmisje utworów itd.) oraz różnym tymczasowym rozwiązaniom, takim jak amerykański jukebox exception. Przez cały czas autor spogląda na to wszystko z perspektywy filozofii prawa, rozważając, na ile sensowne jest modelowanie prawa autorskiego na wzór prawa własności materialnej. W rozważaniach pojawiają się nazwiska Locke’a, Diderota, Kanta czy Fichtego. Jednym słowem książka daje solidną podbudowę do zastanowienia się nad współczesnym kształtem prawa autorskiego.

Redakcję techniczną i merytoryczną wykonali Paulina Choromańska i Paweł Kozioł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.