Wesprzyj

Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski.

Przelew:

Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na Fundację Nowoczesna Polska

PayPal:

Płatność internetowa:

Kwota:

Jeden procent

Logo akcji 1%

KRS 0000070056

x

Poematy Władysława Syrokomli na Wolnych Lekturach29 listopada 2013 Nowe publikacje Wolne Lektury

syrokomla-urodzony-jan-deborogW roku zbawienia tysiącznym pięćsetnym
Dziewięćdziesiątym i dziewiątym pono,
Zygmunt, którego trzecim narzeczono,
Panował w Polsce; — czy był królem świetnym?
O czem zamyślał? co czyni? jak żyje?
Czyim dał ucho podszeptom zdradzieckim?
O tem szeroko piszą historyje;

(W. Syrokomla, Stare wrota)

Władysław Syrokomla, a właściwie Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz herbu Syrokomla to żyjący w XIX wieku poeta i tłumacz. Jest autorem wierszy stylizowanych na sielanki oraz przyśpiewek ludowych. Kształcił się w szkole dominikańskiej, ale zrezygnował z edukacji ze względów finansowych i rozpoczął pracę w kancelarii Radziwiłłów. Brał udział w manifestacjach patriotycznych, za co został uwięziony przez władze rosyjskie.

Był twórcą uznanym i cenionym na terenie wszystkich zaborów. Jego pierwsze dzieło to Pocztylion, gawęda poetycka z 1844 roku. Uznaje się go za autora piosenki dla dzieci Wlazł kotek na płotek, która bazuje na przyśpiewce ludowej. Jako tłumacz pracował nad tekstami niemieckimi (Goethe), rosyjskimi (Rylejew, Lermontow), łacińskimi pisarzy polskich (Kochanowski, Janicki).

Do wolnych lektur dołączają dziś Urodzony Jan DęborógStare wrota.

Redakcją tekstów zajęły się Paulina ChoromańskaAleksandra Sekuła.

Informację przygotowała Paulina Ołtusek.