Wesprzyj

Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski.

Przelew:

Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na Fundację Nowoczesna Polska

PayPal:

Płatność internetowa:

Kwota:

Jeden procent

Logo akcji 1%

KRS 0000070056

x

Powiększamy zbiór liryki młodopolskiej16 kwietnia 2013 Nowe publikacje Wolne Lektury

rolicz-lieder-bledny-rycerzJa byłem dzieckiem smutnym, takie dzieci
Albo mrą wcześnie, lub żyją zbyt długo.
Na moim czole siedziało marzenie
Ciche, a w sercu coś grało harficznie,
Coś wiecznie grało, a oczy nieśmiało
Patrzyły w przestrzeń daleką — w obłoki,
Malując z ruchów niebieskich obrazy
Dziwne, ruchliwo-kalejdoskopowe

Wacław Rolicz-Lieder, Szkoła

Zbiór liryki młodopolskiej na Wolnych Lekturach wzbogacił się o kilka kolejnych wierszy. Wacław Rolicz-Lieder był poetą końca XIX wieku, tłumaczem m. in. Kwiatów zła Baudelaire’a, a także utworów Stefana George’a. Zapraszamy do lektury jego wierszy!

Redakcja techniczna i literacka: Aleksandra Sekuła, Aneta Rawska, Agnieszka Żak, Emilia Radlak, Marta Niedziałkowska. Wydanie źródłowe udostępnił Łukasz Jachowicz.