„Klechdy sezamowe” Leśmiana na Wolnych Lekturach21 listopada 2011 Wolne Lektury

Flabellifera


Kto pragnie dowiedzieć się szczegółowo o tym, jakim sposobem Aladyn został właścicielem lampy cudownej, ten niech przeczyta uważnie Baśń o Aladynie i o lampie cudownej. Łatwo tę baśń odróżnić od innych baśni, ponieważ zaczyna się od słów: „W pewnym mieście chińskim mieszkał ubogi krawiec Mustafa wraz z żoną Marudą”.






W bibliotece Wolne Lektury opublikowaliśmy ,,Klechdy sezamowe” Bolesława Leśmiana:

Ali-baba i czterdziestu zbójców,

Baśń o Aladynie i o lampie cudownej,

Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze,

Baśń o rumaku zaklętym,

Opowiadanie Króla Wysp Hebanowych,

Rybak i geniusz.

Za redakcję tekstów dziękujemy redaktorkom: Oli Sekule, Dorocie Kowalskiej, Justynie Lech, Annie Ficek, Magdalenie Topolskiej, Justynie Wardzie, Magdalenie Lewkowicz i Weronice Trzeciak.