Opublikowaliśmy „Pamiętniki” Paska24 października 2011 Wolne Lektury

Jan Chryzostom Pasek pod Lachowiczami


Potem była komisyja. Mnie na tym pierwszym wstępie panowie Krakowianie poczęli lekce ważyć, nazywając mię adweną. Dopiero tego w łeb, tego w nos, tego po plecach; i tak ci uczyniłem sobie pokój, żeć mię przecię nie nazywali adweną.


„Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska w opracowaniu Jana Czubka już są dostępne w serwisie Wolne Lektury. Za redakcję – przypisy i motywy literackie –  dziękujemy Ewelinie OjdanieOli Sekule.