Ruszamy z nowym projektem5 października 2011 Edukacja Medialna

Właśnie rozpoczynamy prace nad projektem „Cyfrowa Przyszłość”, którego Partnerem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Podstawą projektu jest wypracowanie przez ekspertów oraz instytucje zaangażowane koncepcji najlepszego dla polskich warunków programu edukacji medialnej, która spełni wymogi określone przez analizę stanu aktualnego tej sfery nauczania oraz stanu pożądanego. Koncepcja ma posłużyć tworzeniu praktycznych programów edukacyjnych, które będą mogły być wdrażane przez szkoły, jak i organizacje pozarządowe i inne instytucje edukacyjne.

Celem I części fazy badawczej projektu jest określenie na podstawie istniejących danych stanu kompetencji medialnych i cyfrowych w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli.

W I fazie  projektu powstaną:

  • Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie treści i kompetencji związanych z edukacją medialną i informacyjną.
  • Analiza benchmarków narodowych i społecznych programów edukacji medialnej (media literacy) z czołowych państw i instytucji realizujących takie działania (np. Wielka Brytania, Kanada, Holandia, UNESCO i inne).
  • Analiza SWOT poziomu kompetencji medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne.
  • Założenia programu wdrożenia edukacji medialnej jako elementu działalności instytucji kultury.