„Promethidion” Norwida w bibliotece Wolne Lektury27 września 2011 Polonia Wolne Lektury

Prometheus brings Fire to Mankind

«Spytam się tedy wiecznego człowieka,

Spytam się dziejów o spowiedź piękności,

Wiecznego człeka, bo ten nie zazdrości,

Wiecznego człeka, bo bez żądzy czeka,

Spytam się tego bez namiejętności:

Cóż wiesz o pięknem?

. . . . . . . . . . . Kształtem jest miłości.


Zasoby biblioteki Wolne Lektury wzbogaciły się o traktat dydaktyczny Cypriana Kamila NorwidaPromethidion.Za opracowanie redakcyjne – przypisy i motywy literackie dziękujemy Aleksandrze Sekule oraz Wojciechowi Szczęsnemu.